wydrukowane przez http://silkeborg-sohojlandet-braedstrup.city-map.dk/city/db/411701110306/lasby-kro

Kontakt

Låsby Kro, Låsby

Twoja wiadomoœæ do: Låsby Kro

Zapozna³em siê z informacjami o ochronie danych i akceptujê je.Hovedgaden 49
8670 Låsby
Tel.: (+45) 86 95 17 66(+45) 86 95 17 66
Faks: (+45) 86 95 10 92